Finnøy Økonomi – meir enn tal

 

Me vil vera kunden sin naturlege samarbeidspartner innan økonomi. Me legg stor vekt på fagleg kompetanse og gode rutinare. Me tilbyr og kundane våre å kople seg til vårt økonomisystem via internett - noko som er effektivt for å fjerna dobbelt arbeid.

Nytt Telefonnummer - 51 71 45 00

Våre direktenummer fungerer ikkje ennå, ta kontakt med sentralbordet og vel
1 avd. Finnøy og 2 avd. Sjernarøy.
Tilsette med mobilnummer finn du her: KONTAKT nederst på sida.

 
 

ReKneskap og Rådgjeving

Me ynskjer at kundene våre skal bruke rekneskapen til meir enn å imøtekomme lovpålagt krav frå det offentlege.

Les meir →

Fakturering

Via onlinesystem - får du tilgang til vårt økonomisystem og fakturer sjølv på ditt eige kontor.

Les meir →

Lønn

Vi tilbyr kjøring av lønn til dine tilsette.

Les meir →

Årsoppgjer
likningspapir

Me utarbeidar årsoppgjer raskt og effektivt.

Les meir →

 

NYHETER