Me kan samarbeide når det gjeld fakturering på fleire måter:

  • Me fakturerer for deg - du sender fakturagrunnlaget til oss og me tek oss av fakturering og utsending av faktura i tre format: EHF, PDF eller på papir i posten. Evt. purringer og inkasso gjennom CONECTO sine tenester
  • Du fakturerer sjølv - via onlineløysing.   Du får tilgang til vårt økonomisystem og fakturerer sjølv på ditt eige kontor. Utskrift, pakking og sending kan overlatas til oss om dette er ynskjeleg.

Kva som er ei fornuftig løysing kjem an på kor mange fakturarar det er snakk om pr. mnd. I tillegg kor mange opplysningar desse må innehalde m.m. Kontakt oss for ein prat om ei løysing for ditt behov.

 


Me er hjå Finnøy Økonomi fordi me vil bruke eit selskap som kjenner oss, og som kjenner kundene våre.
— Oddvar Vignes, dagleg leiar i Øyposten.