Sjølv for mindre bedrifter krev lønnskjøring stor fagleg kompetanse.

Dei aller fleste av våre rekneskapskundar vel difor å overlate lønnskjøringa til oss.  Dette vil og omfatte innberetting av skattetrekk og arbeidsgjevaravgift som blir gjort kvar månad via a-melding.

Lønnskjøring blir utført den 15. i kvar månad. Kunden sender inn grunnlaget innan den 12. eller tre dagar før utlønning. Terminoppgåve for AGA og skattetrekk blir innsendt kvar termin, og vil etter fullmakt bli innbetalt av oss i nettbanken. Angåande sjukdom og permisjon/fødselspengar, sender me og inntektsopplysningar til NAV. Utbetaling av Feriepenger.

Landbrukskundar nyttar  seg av avløysarlaget si teneste

Steingard Samdrift valgte Finnøy Økonomi for de kan Landbruk og er oppdatert. De som jobber der er alltid blid og hyggelige og du får alltid den hjelp du trenger.
— Ronny Kavli, Steingard Samdrift.