Satser, reise og diett 2019

Bilgodtgjersle etter statens satser (Gjeld frå 1.1. 2019)

-Satsen for kilometergodtgjørelse er: kr 4,03 pr. km

-For reiser over 12 timer med overnatting dekkes kost med kr 780,-

-For reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer dekkes kost med kr 307,-

-For reiser over 12 timer uten overnatting dekkes kost med kr 570,-

-Ulegitimert tillegg kr. 435,- pr. døgn.