Eit viktig mål med reknskapet er å kunne produsere likningspapir og sjølvmelding etter året er omme.

For næringsdrivande og aksjeselskap er det viktig med eit korrekt årsoppgjer.

For å holde oss oppdatert med gjeldende skatte- og reknskapsreglar til ei kvar tid, deltek vi på ulike kurs. For å tilfredstille Finanstilsynet sine krav til oppdatering for autoriserte rekneskapsførarar, er me sjølvsagt nøye med å etterkomme. 


Finnøy Økonomi er en dyktig samarbeidspartner når det gjelder regnskap og rådgiving. Har svar på det meste når vi trenger rådgiving, og holder orden i regnskapet i en travel hverdag.
— Folke Helle, Sølvsmeden på Finnøy.